ปรมน.ทร.ร่วมกาแฟเขาช่องมอบเงิน 500,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

ปรมน.ทร.ร่วมกาแฟเขาช่องมอบเงิน 500,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมด้วย พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำ คุณอริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ กาแฟเขาช่อง เข้ามอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชา ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรทจ.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645