นครนายก วัดพราหมณี เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดง

นครนายก วัดพราหมณี เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดง
วัดพราหมณี เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการกราบไหว้ปิดทองหลวงพ่อปากแดง ได้แล้วหลังจากปิดวัด หยุดการแพร่เชื้อโควิด-19มาหลายเดือน

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อปากแดง)ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง)พระอารามหลวง ได้เปิดวัดให้ประชาชนได้เข้ามานมัสการกราบไหว้ขอพร ปิดทององค์หลวงพ่อปากแดง ได้แล้วหลังจากได้ทำการปิดวัดหลายเดือน เพื่อทำความสะอาดวัดและเป็นการหยุดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เป็นการเปิดวัดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะหลวงพ่อปากแดง เป็นวันแรก โดยมีมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาภายในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดคอยตรวจวัดอุณภูมิและให้เซ็นชื่อก่อนเข้าวัดหลวงพ่อปากแดง ส่วนตลาดโรงเกลือวัดหลวงพ่อปากแดงก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของได้แล้ว โดยมีการตรวจวัดอุณภูมิและเซ็นชื่อ เว้นระยะห่างกัน ตามมาตรการของจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก