มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒ ) อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ร่วม กับวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี, พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่๔ /ผู้รับผิดชอบพื้น ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียนอนุบาลลานสัก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ พ.ค. ๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒ ) อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ร่วม กับวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี, พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่๔ /ผู้รับผิดชอบพื้น ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ,คณะครู นักเรียนอนุบาลลานสัก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ ๑๐ ไว้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย