สระแก้ว- จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

สระแก้ว- จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

(30 เม.ย.) ที่ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ

กล่าวราขสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร และ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ .

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว