ร้อยเอ็ด/… “กองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 / 2561 หลังครบกำหนดปลดประจำการอย่างสมเกียรติ และส่งน้องถึงบ้านอย่างปลอดภัย”

ร้อยเอ็ด/…
“กองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 / 2561 หลังครบกำหนดปลดประจำการอย่างสมเกียรติ และส่งน้องถึงบ้านอย่างปลอดภัย”

วันนี้ 30 เม.ย.2563 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธี อำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 / 2561 จำนวน 274 นาย ซึ่งครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนภารกิจต่างๆ ของกองพลทหารราบที่ 6 ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ อดทน จนบังเกิดผลดีต่อกองทัพและประเทศชาติตลอดมา พร้อมขอให้กำลังพลที่จะปลดประจำการ ระลึกอยู่เสมอว่าตนยังมีสถานะเป็นทหารกองหนุน ซึ่งจะต้องพร้อมที่จะกลับมารับใช้ชาติยามวิกฤต.

ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้กล่าวสาร์นที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้ฝากคำขอบคุณมายังทหารกองประจำการ โดยขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ด้วยสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน สิ่งใดที่ดี สิ่งใดที่สร้างวินัยให้กับตนเอง ขอให้นำกลับไปเป็นตัวอย่างที่ดีในกับชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวในการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ แต่ละหน่วยได้ดำเนินกรรมวิธีในเรื่องเอกสารและธุรการต่างๆพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่น้องๆ จัดรถส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ตกค้างระหว่างการเดินทางในห้วงเวลาที่รัฐบาลมีประกาศเคอร์ฟิว นับเป็นภารกิจที่สำคัญอกประการหนึ่ง

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด.
ขอบคุณ PR. พล.ร.6.ที่อนุเคราะห์/ภาพ-ข่าว