อ.แม่สอด อบต. ท่าสายลวด ฉีดวัคซีน อหิวาต์ เป็ด-ไก่ ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคระบาดในสัตว์ในเขตพื้นที่อบต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด อบต. ท่าสายลวด ฉีดวัคซีน อหิวาต์ เป็ด-ไก่ ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคระบาดในสัตว์ในเขตพื้นที่อบต.ท่าสายลวด

วันอังคารที่ 30มีนาคม2564องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

บริหารงานโดยนายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด
มอบหมายให้นายอาคม สีวิใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และมอบวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ (Newcastle and Infectious bronchitis vaccine) และวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ (Fowl cholera)

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนเเปลง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เกษตรกรรีบแจ้ง ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด