พังงา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งคุมเข้มราดตระเวนตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยฝั่งทะเลอันดามัน – เมียมา ป้องกันแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายช่วงที่ทางประเทศเมียร์ม่า

พังงา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งคุมเข้มราดตระเวนตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยฝั่งทะเลอันดามัน – เมียมา ป้องกันแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายช่วงที่ทางประเทศเมียร์ม่า ได้มีปัญหาทางการเมือง และอาจจะมีผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 และต้องดำเนินคดีอย่างจริงจัง ทั้ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ในกลุ่มของผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไป

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทาง พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.ท. พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์ รอง ผกก.ตชด.42 และคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 425 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต. นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.425 และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 425 ตะกั่วป่า ให้การต้อนรับ โดยทางผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้สั่งการ ข้อห่วงใย ตลอดจนกำชับการปฏิบัติราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งเสพติด และการพนัน เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี อุดมการณ์ เพื่อเกียรติยศของหน่วย ปฏิบัติงานด้านมวลชน ช่วยเหลือประชาชน ให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อมภายในหน่วย ให้มีการพัฒนา รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด และรักษาวินัย ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา รักษาความดีและยึดมั่นไว้

พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. กล่าวว่า ขณะนี้ทางประเทศเมียร์ม่า ได้มีปัญหาทางการเมือง และอาจจะมีผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงลักลอบเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ ที่มีเขตพื้นที่ติดแนวชายแดนฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดพังงา จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นติดทะเล โดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทหารสกัดการลักลอบเข้าชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนทั้งช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติ และในพื้นที่ตอนใน สถานประกอบการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 และหาข้อมูลจุดเสี่ยงและขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว พร้อมดำเนินคดีอย่างจริงจัง ทั้ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ในกลุ่มของผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไป