คนลุยไฟเขาทำอะไรกันมาดู

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
คนลุยไฟเขาทำอะไรกันมาดู
29 มีนาคม 2562 เวลา 1700 น
นายชัชวาล พุทธโธ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดังนี้ ผลการปฏิบัติงานดับไฟป่าความร้อนที่เกิดขึ้น พบจุดความร้อน MODIS 4 จุด สามารถควบคุมพื้นที่ได้ จำนวน 3 จุด คงค้างอีก 1 จุด ซึ่งเป็นภูเขาสูงชัน ได้แก่ บ้านแม่ก๊ะ 1 จุด ,บ้านขุนคอง 1 จุด ,บ้านนาเลา 2 จุด (ดับแล้ว 1 จุด ยังไม่ดับ 1 จุด)

 

ดับไฟโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาวและเขตรักษาพันธุ์ฯ จำนวน 31 คน พื้นที่เสียหาย 31 ไร่ ใช้เวลาดับประมาณ 6 ชม. 30 นาที ตั้งแต่เวลา 08.00- 14.30 น. พบจุดความร้อน VIIRS 34 จุด สามารถควบคุมพื้นที่ได้ จำนวน 2 จุด อีก 32 จุด ดับเองและไม่สามารถดับได้ และอยู่ในป่าลึก จุดที่ดับ 2 จุด ได้แก่ บ้านไชยา และบ้านแม่จา ดับไฟโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าผาแดง จำนวน 41 คน พื้นที่เสียหาย 30 ไร่ ใช้เวลาดับประมาณ 5 ชม. 30 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00 14.30 น.(ยังคงเฝ้าระวังการเกิดไฟคลุ) การพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการพ่นละอองน้ำในพื้นที่ชุมชน เช่น ตลาด ,โรงเรียน , ถนนสายหลัก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เช้า-บ่าย ใช้น้ำทั้งหมด 132,000 ลิตร แจกจ่ายหน้ากาก สสอ.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้มารับบริการแจกจ่าย หน้ากากแบบธรรมดา จำนวน 8,950 ชิ้น อปท.แจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน้ากากแบบธรรมดา 9,620 ชิ้น N95 จำนวน 150 ชิ้น รวมแจกจ่ายทั้งสิ้น แบบธรรมดา 18,570 ชิ้น N 95 150 ชิ้น (เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 62) มันก็ยังเผาทุกวันเจ้าหน้าที่ออกทุกวัน