เวทีกลาง OTOP พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประกวดน้ำพริกมะขามพร้อมการจัดสำรับอาหาร ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่เวทีกลาง OTOP พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประกวดน้ำพริกมะขามพร้อมการจัดสำรับอาหาร ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

. ณ เวทีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดน้ำพริกมะขามพร้อมการจัดสำรับอาหาร ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่กรรมวิธีและศิลปะในการทำน้ำพริกมะขามส่งเสริมให้เป็นอาหารเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาหารถิ่นรสไทยแท้ 3. เพื่อฝึกฝนทักษะการจัดสำรับอาหารเพื่อนำมาประยุกต์เป็นอาชีพสร้างรายได้

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 11 ทีม จาก 11 อำเภอ เป็นการส่งเสริมการสร้างคุณค่าของอาหารถิ่นรสไทยแท้ เน้นทักษะฝีมือการประกอบอาหาร โดยการนำวัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือมะขาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของมะขาม ซึ่งนอกจากจะบริโภคมะขามหวานสุกแล้ว ยังมีมะขามอ่อนรสเปรี้ยว ที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นอาหารได้สำหรับการประกวด ตำมะขามลีลาประปี 2563 มีผลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอศรีเทพ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอน้ำหนาว รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 อำเภอวิเชียรบุรี รางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มสัก