นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทาง การแก้ปัญหาของภูทับเบิก

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนา สังคม และสวัสดิการ
เดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทาง การแก้ปัญหาของภูทับเบิก และได้เดินทางไปดูพื้นที่จริง จากนั้นช่วงเย็นได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ มหกรรมแห่งความสุข พัฒนาสังคมและมนุษย์ (พม ) สร้างสังคมดีคนมีคุณภาพ โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ มีผู้สูงอายุและผู้พิการ จากอำเภอเขาค้อ และอำเภอหนองไผ่ มาคอยให้การต้อนรับ และร่วมจัดนิทรรศการ โดยนายอนันต์ ดนตรี ได้บอกกับผู้พิการที่มาร่วมต้อนรับในวันนี้ว่ารัฐบาลได้อนุมัติเบี้ยยังชีพคนพิการจากเดิม 800 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เฉพาะ ผู้พิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนทั้งสิ้น 32,000 คน หลังจากนั้นได้มีการร้องเพลงเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นให้กับผู้พิการ