นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยในเวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สถานที่กักกันตัวในชุมชน (CI)

และสถานที่กักกันตัวของรัฐ (LQ) ตำบลคลองเคียน ต่อมาเวลา 18.00 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบงานต่างๆ ณ โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวในชุมชน (CI) ตำบลโคกกลอย โดยก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง โดยมี นายภูวภัทร ศรีใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าสาธารณสุขร่วมให้การต้อนรับ