มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” Running For The Blind ครั้งที่ 1

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” Running For The Blind ครั้งที่ 1

นายภาสเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” Running For The Blind ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือประสานงานอย่างคับคั่ง

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประสานการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” โดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ในบริเวณชุมชนรอบสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน อีกที้ง ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจในการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นต่อไปด้วย

ในการแข่งขัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปชาย – หญิง และพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์ประดับบนเหรียญรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับการจัดการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็นวิ่งระยะ Fun Run ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร วิ่งระยะมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และประเภท VIP ทั้งระยะ Fun Run และระยะมินิมาราธอน จำกัดจำนวนนักวิ่งรับสมัครนักวิ่งเพียง 2,500 คน กำหนดรับสมัครทางออนไลน์ที่

https://www.runlah.com/events/rfb19 โดยมีการรับสมัครทั้งหมด 3 ระยะ

Fun run 5.2 Km. ราคา 499 บาท
-ได้รับเสื้อที่ระลึก
-เหรียญพระฉายาลักษณ์ เมื่อเข้าเส้นชัย

Mini-marathon 11 Km. ราคา 599 บาท
-ได้รับเสื้อที่ระลึก
-เหรียญพระฉายาลักษณ์ เมื่อเข้าเส้นชัย

VIP 5.2/11 Km. 3,000 บาท
-ได้รับเสื้อที่ระลึกของงาน
-ได้รับเสื้อที่ระลึกสำหรับ VIP
-เหรียญพระฉายาลักษณ์

ประเภทการแข่งขันและถ้วยรางวัล
(ใช้ชิปจับเวลาในการตัดสิน)
Mini-marathon 11 Km.
รุ่น Over all
ถ้วยรางวัลพระราชทาน
ชาย 1 รางวัล
หญิง 1 รางวัล

รุ่นอายุ แบ่งเป็น ชาย/หญิง
1.รุ่น ต่ำกว่า 20 ปี 5 รางวัล
2.รุ่นอายุ 20-29 ปี 5 รางวัล
3.รุ่นอายุ 30-39 ปี 5 รางวัล
4.รุ่นอายุ 40-49 ปี 5 รางวัล
5.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 5 รางวัล
แต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยเล็ก และไม่มีตราสัญลักษณ์

Running for the blind 2019 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยได้รับความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้ จากองค์กรหลายภาคส่วน

ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป ชายและหญิง พร้อมทั้งเหรียญพระฉายาลักษณ์ แก่นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัยซึ่งรับสมัครนักวิ่งเพียง 2,500 คนเท่านั้น

สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามในเพจ : Running for the blind (วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง) โทร.052029862