จ.ราชบุรี/ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแรกเปลี่ยนการเรียนการสอนมวยไทย

จ.ราชบุรี/ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแรกเปลี่ยนการเรียนการสอนมวยไทยวัน ที่ 29 กันยายน 2563 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร

และอาจารย์จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยให้การต้อนรับพลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาการกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนและคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภาในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนมวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (ตึกมวยไทย) ศูนย์ในเมือง ต.ดอนตะโก.อ.เมืองจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี