ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 36 ฟื้นฟู วัดสำนักขุนเณร ภายหลังประสบการณ์น้ำท่วม พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจโรค

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 36 ฟื้นฟู วัดสำนักขุนเณร ภายหลังประสบการณ์น้ำท่วม พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจโรค

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังจาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 , ชุดแพทย์ทหารเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง, ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอดงเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูปรับปรุงทัศนียภาพ ภายหลังระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนผู้ประสบภัยลดลง บริเวณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุโพดุล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายนอกและภายใน วัดสำนักขุนเณร , การตัดแต่งกิ่งไม้, ซ่อมแซมพื้นทางเดินศาลาริมน้ำ, กู้ซากแพกลางน้ำที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ออกให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย มีผู้มารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 28 คน