ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จิตอาสา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ ส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จิตอาสา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ ส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา, กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม, ประชาชนชาวพะเยา, มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล และกลุ่มฮักบ้านเกิดพะเยา ร่วมปล่อยคาราวานขบวนรถบรรทุกเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม สิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คัน พร้อมเงินสด จำนวน 245,076 บาท บริเวณลานจอดรถ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง, ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ ตามโครงการทานน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จึงได้นำทหารจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 34 ดำเนินการขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยมี เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, คณะสงฆ์, ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม