ดูแลประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำสนับสนุน อบต.วังมหากร….แจกจ่ายน้ำลงระบบประปา เติมให้ทุกบ้านเรือนราษฎร กว่า 100 หลังคาเรือน

” ดูแลประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำสนับสนุน อบต.วังมหากร….แจกจ่ายน้ำลงระบบประปา เติมให้ทุกบ้านเรือนราษฎร กว่า 100 หลังคาเรือน

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร และประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าตะโก เข้าทำการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน สำหรับเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่บ้านหัวพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 เที่ยว รวมแจกจ่ายน้ำทั้งสิ้น 36,000 ลิตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 100 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลน รวมการช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น จำนวน 20 เที่ยว แจกจ่ายน้ำไป 120,000 ลิตร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ได้ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด้วย ราษฎรในพื้นที่ตำบลวังมหากร อำภอกำตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา จึงส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ
สำหรับอุปโภค – บริโภค

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร จึงขอรับการสนับสนุนถบรรทุกน้ำจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จำนวน 1 คัน พร้อมกำลังพล เพื่อนำน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ไปเติมลงในระบบประปาและแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลวังมหากร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 – 10 กันยายน 2563 ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างดีใจและขอบคุณหน่วยทหารที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก