จ.ราชบุรี/โรงพยาบาลราชบุรี เปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์นำร่อง

จ.ราชบุรี/โรงพยาบาลราชบุรี เปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์นำร่อง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่โรงพยาบาลราชบุรี ตึกอำนวยการ นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมคณะแพทย์ และเภสัชกรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงเปิด”คลินิกกัญชาทางการแพทย์” ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารตึกอำนวยการ รพ.ราชบุรี โดยคลินิกแห่งนี้จะให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดตามขั้นตอน ทั้งการซักประวัติผู้ป่วย ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับน้ำมันกัญชา ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่าโรงพยาบาลราชบุรีเป็น 1 ใน 12 โรงพยาบาลศูนย์ฯในเขตสุขภาพ นำร่องการใช้น้ำมันกัญชากับผู้ป่วยโดย รพ.ราชบุรี มีความพร้อมทั้งแพทย์ซึ่งมีจำนวน 4 คน และเภสัชกร 2 คน ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากกรมการแพทย์ โดยช่วงแรกจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. หากต่อไปมีผู้ป่วยมากขึ้นจะเพิ่มวันให้บริการ
ส่วนขั้นตอนและระเบียบการตรวจรักษาว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชานั้นแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องทำการรักษาจึงจะทำการจ่ายยาให้ ทั้งนี้เบื้องต้นมีกลุ่มเป้าหมายในผู้ป่วยที่ป่วยด้วยอาการคลื่นไส้จากเคมีบำบัด, อาการปวดปลายประสาท, โรคลมชักดื้อยา, ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน