บุรีรัมย์ ครูออกต้านการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เผยส่งผลกระทบวงกว้างขัดวิถีไทย

บุรีรัมย์ ครูออกต้านการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เผยส่งผลกระทบวงกว้างขัดวิถีไทย

ตัวแทนครู บุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคันค้านและให้กระทรวงศึกษาฯทบทวนการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ไปรวมกับโรงเรียนใหญ่ เพราะจะสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ทั้งการส่งบุตรหลานไปเรียน และปัญหาครูที่ต้องย้ายไปต่างถิ่น ขัดกับวิถีไทยโบราณ

วันที่ 29 ส.ค.62นายสมชาย ชาญหัญกาญจน์ ประธานผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนครูจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อขอพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอความชัดเจน กรณี

นายชัชวาล ทองดีเลิศ นายกสมาคมการศึกษาทางเลือก กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่อนุมัติอัตราครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน หากมีครูเกษียณก็จะไม่มีการเติมครูและผู้บริหารให้
และอาจจะมีการควบรวม เลิกสถานศึกษา ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ไปรวบกับโรงเรียนอื่น ซึ่งในหนังสือร้องเรียน ยังระบุว่าจะส่งผลกระทบหลายด้าน หรืออาจจะเกิดผลลบมากกว่าผลบวก
นายสมชาย ชาญหัญกาญจน์ กล่าวว่า การยุบควบรวมโรงเรียนดังกล่าว จะเป็นการบั่นทอนสภาพจิตใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากครูตามชนบทส่วนใหญ่จะมาสร้างหลักปักฐานอยู่ในชุมชน เป็นวิถีที่คนไทยสืบทอดกันมานาน

นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉพาะปู่ย่า ตายาย ต้องได้รับความเดือดร้อนในการส่งลูกหลานไปโรงเรียน ที่ห่างไกลออกไปอีก บางแห่งจะต้องเดินทางนับ 10 กม.
นายสมชาย ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้มีครูที่ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวน 144 คน ทั้งประเทศกว่า 2,800 คน จะต้องถูกชะลอไปโดยไม่มีกำหนด

ด้านนายสมศักดิ์ รักทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าจากข้อมูลพบว่ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน เกินกว่าครึ่ง ส่วนหนึ่งก็เห็นใจนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องมีภาระในการส่งบุตรหลานไปเรียน
ในความเห็นส่วนตัวตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะมีนักเรียนกี่คนก็ตาม เพราะเด็กจะต้องได้รับโอกาสที่ดีคือการมีสถานศึกษาในชุมชน ///////////////

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์