ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา สนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย)

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา สนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าฯ พร้อมถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ มีข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบกับวาตภัย (พายุโพดุล) ทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ จนไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ทำให้ค่ายลูกเสืออยู่ในสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเห็นควรให้ได้รับการปรับปรุง

และมีมติให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กลับมาใช้จัดกิจกรรมทางการลูกเสือและกิจกรรมอื่นๆ ได้ดีเช่นเดิม อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ทางพืชพรรณธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมียอดจากการทอดผ้าป่า จำนวน 593,024 บาท ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปจะดำเนินการก่อสร้างรั้วคาวบอยด้านหน้าค่ายลูกเสือฯ ระยะทางประมาณ 400 เมตร จำนวน 186 ช่อง และจัดทำป้ายค่ายลูกเสือฯ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตกแต่งอาคารหอประชุมและอาคารประกอบภายในบริเวณค่ายลูกเสือฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบริจาคในการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สวยงาม และพร้อมใช้งาน ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ.-ภาพ