นอภ.เชียงแสน เปิดโครงการตามพระราชดำริการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง ใน จ.เชียงราย

นอภ.เชียงแสน เปิดโครงการตามพระราชดำริการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง ใน จ.เชียงราย

/////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง
เพื่อการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงวิถีชุมชน ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ที่บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี นางสาวมณีวรรณ ใจไหว ครูอาสาสมัคร กศน.อ.เชียงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และมีกลุ่มชาวบ้านชาติพันธุ์อาข่าที่ใช้ภาษาไทยได้ในระดับ 1 และ ระดับ 2 จำนวน 20 คน ที่มาเข้าร่วมโครงการ ที่จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

///////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
อรยา ใหม่มามูล (นักศึกษามหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่) ฝึกงานข่าว
ศูนย์ข่าวเเม่สายนิวส์ออนไลน์-สำนักข่าวเบาะเเสภาคเหนือ