ร้อยเอ็ดนักวิ่ง กว่า 2,000คนร่วม 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1. ที่อำเภอโพธิ์ชัย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-

ร้อยเอ็ดนักวิ่ง กว่า 2,000คนร่วม 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1. ที่อำเภอโพธิ์ชัย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-


104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1/สมนึก-ดำเนิน/ชสอท:MOITC/0817082129-

*เช้าวันนี้ 29 ก.ค.2562 เวลา 05.30.น.นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต.2. เดินทางมาเป็นประธานเปีดงาน 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1. มีนายศราวุทธ บุระพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัยเป็นผู้กล่าวรายงานนายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย. จ.ร้อยเอ็ด พร้อมภริยาเดินทางมาร่วมงานวิ่งในครั้งนี้..

**สืบเนื่องจากโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัย ครบรอบ 104 ปี และหนึ่งในพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโครงสร้าง สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้ดำเนินการชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

***นายศราวุทธ บุระพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัย ประธาน จัดงาน 104 ปีน้ำเงิน เหลือง เมืองโพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใหการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเป็นร่วมกันแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอโพธิ์ชัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เรารักในหลวงรัชกาลที่10” และส่งเสริมประชาชนหันมาออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมรึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/ภาพ-รายงาน