จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการจัดการแข่งขัน “ร้อยเอ็ดไตรกีฬา 2019” ROI-ET THIATHLON 2019 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก ครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการจัดการแข่งขัน “ร้อยเอ็ดไตรกีฬา 2019” ROI-ET THIATHLON 2019 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก ครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.00น. ที่ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้อยวังนอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดจัดการแข่งขัน “ร้อยเอ็ดไตรกีฬา 2019” ROI-ET THIATHLON 2019 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ จัดการแข่งขันไตรกีฬา รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก และนักกีฬาที่ร่วมลงเบียนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน และครอบครัวนักกีฬาเดินทางมาร่วมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นจำนวนมาก

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมกีฬา โดยเฉพาะไตรกีฬา มีการรวม 3 ประเภทกีฬาไว้ในการแข่งขันเดียวกันคือ วิ่ง ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในอำเภอหนองพอกมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสม คือ มีอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ภูเขา และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่สวยงาม นอกจากนี้นักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยว ได้ ชม ! นวัตกรรมวิถีชีวิตชุมชน คาดว่านักกีฬาผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
ทั้งนี้ การแข่งขันร้อยเอ็ดไตรกีฬาในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท 7 ประเภท มีทั้งหญิงและชาย ลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับโล่ เงินรางวัล ผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านได้รับเหรียญและเสื้อ อีกทั้งจะได้ออกกำลังกายในภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ห้วยพุงใหญ่ และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

สำหรับบรรยากาศการแข่งขัน พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ห้องพุงใหญ่ เป็นพื้นที่เชิงเขา ส่วนพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้บรรยากาศทั่วไป อากาศเย็นสบายดีมาก ช่วงเช้า เวลา 05.00 น.พิธีเปิดอากาศสดชื่นตามธรรมชาติ ไม่มีมลพิษใดๆมารบกวนนักกีฬา และผู้ร่วมเดินทาง ยกเว้นน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำมีน้อยเนื่องจากภาคอีสานประสบภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้น้ำขุ่น แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนักกีฬาแต่อย่างใด การแข่งขันไตรกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้เป็นครั้งแรก นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ