บุรีรัมย์#อ.ประโคนชัย เจ้าอาวาส ร่วมกับประชาชน บริจาคช่วยวัด

บุรีรัมย์#อ.ประโคนชัย เจ้าอาวาส ร่วมกับประชาชน บริจาคช่วยวัด

อ.ประโคนชัยนำโดย พระใบฎีการัตนะ รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ช่วยกันบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัย
ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62 พระใบฎีการัตนะ รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับพุทธศาสนิก ผู้มีจิตนศรัทธา ในอำเภอประโคนชัยร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุโภค บริโภค เงินปัจจัย โดยมอบหมายให้ คุณสมจิตร พยัคษา หัวหน้ามูลนิธิกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม(จุด อ.ประโคนชัย) พร้อมทีมงาน เป็นสะพานบุญรับมอบสิ่งของดังกล่าว แล้วเดินไปมอบให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร ซึ่งเป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งวัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

ด้วยอานิสงค์ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงส่งผลอภิบาลคุ้มครองให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญ ตามที่มุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ….

ภาพ/ทีมสว่างจรรยาฯ จุด อ.ประโคนชัย

ข่าว/ธีรยุทธ์ /บุรีรัมย์ /0810600090