อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผารุกหนักตรวจสอบและขอคืนพื้นที่ด่วน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผารุกหนักตรวจสอบและขอคืนพื้นที่ด่วน

28พฤษภาคม 2563 เวลา1030น
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน ปลัดอำเภอไชยปราการทำการแทนนายอำเภอไชยปราการ นายโอภาส บัวศรี ปลัดอำเภอฝาง แทนนายอำเภอฝาง นายจิตรกร คูรินไทย ปลัดอำเภอแม่สรวย นายสิทธิ์ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา พร้อมส่วนราชการนายช่วย มนัส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ทะลบ นายสมเกียรติ อยุ่ศิริ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบล ศรีดงเย็นนายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น นายวรชัย อินต๊ะแก้ว แทนนายกเทศมนตรีแม่ข่า นาย นรินทร์ รินทร์ฟองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ นายดวงจันทร์ คะติ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดพตท เรืองเดช คันธรส สถานีตำรวจภูธรไชยปราการในพื้นที่ ทหารกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกำลังผาเมือง

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำฝาง หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ได้ร่วมประชุมที่ห้องประชุมเอนกประสงค์อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเร่งด่วนการปิดป่าอุทยานฯซึ่งจะปิดป่าในวันที่1มิถุนายน2563-30กันยายน2563โดยจะผ่อนปรนให้ชาวบ้านที่จะเข้าป่าไปแจ้งขออนุญาตและขอแบบฟรอมเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้าน การขอคืนพื้นที่จำนวนหลายพันไร่ซึ่งได้ขอคืนมาบ้างแล้ว และการประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องโทษในการบุกรุกที่ป่า และการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกป่า พร้อมผลการดำเนินการไฟป่าที่ผ่านมา

และในปีต่อไปโดยขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ป่า และขอความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการ-กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต เทศบาลร่วมบูรณาการร่วมมือป้องกันการบุกรุกเผาป่าดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ และวางแผนปลูกป่าคืนพื้นที่ในส่วนที่ถูกบุกรุกและพื้นที่ว่าง เพื่อจะได้มีป่ารักษาแหล่งต้นน้ำต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่พื้นที่ป่าคาหลวง บ้านดอยเวียงผา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน6ไร่ วันที่6-7 มิถุนายน2563 โดยขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ เยาวชนจิตอาสา ส่วนราชการ นักเรียนในพื้นที่ ตามจิตอาสาสมัครเข้าร่วม