มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตู้ตรวจคนไข้) ให้แก่บุคคลากรการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตู้ตรวจคนไข้) ให้แก่บุคคลากรการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายประจญ ปรัชย์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตู้ตรวจคนไข้) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 17 ตู้ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ฉลอง สกลวสันต์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ พ.ต.อ.ประจัญ ปัญญาแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

โดยการรับพระราชทานตู้ตรวจคนไข้
ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคดังกล่าว

ในโอกาสนี้ทาง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงรายจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทตู้ตรวจคนไข้ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะทำการตรวจรักษาผู้ป่วย จากที่ได้มีการสำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ ตู้ตรวจคนไข้ จำนวน 17 ตู้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้ตรวจคนไข้ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้กับผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ก่อนส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟัน ให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะพสกนิกรชาวเชียงรายทุกคนโชคดี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ท่านได้ คือการเป็นคนดี คิดดี ทำดี และเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
29/05/63