Knowledge Forward : ” สร้างทางเลือกที่มีคุณค่า ผ่านทหารกล้าคืนถิ่น ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ทหารกองประจำการ ผ่านโครงการเลี้ยงไส้เดือนจากมูลกระบือ พร้อมพาเยี่ยมชมการเลี้ยงกระบือแบบประณีตถึงฟาร์ม….. เสริมอาวุธทางปัญญาก่อนครบกำหนดประจำการ

Knowledge Forward : ” สร้างทางเลือกที่มีคุณค่า ผ่านทหารกล้าคืนถิ่น ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ทหารกองประจำการ ผ่านโครงการเลี้ยงไส้เดือนจากมูลกระบือ พร้อมพาเยี่ยมชมการเลี้ยงกระบือแบบประณีตถึงฟาร์ม….. เสริมอาวุธทางปัญญาก่อนครบกำหนดประจำการ

#Knowledge Forward #พาไปดู >

…. #น้องหนอนปืนใหญ่ ” น้องวิบวับ ” ……

“ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กับศาสตร์พระราชา ” ทหารกองประจำการ เป็นอีกหนึ่งบุคลากรของกองทัพบกที่นอกเหนือจากการฝึกเพื่อการรบแล้ว การมีอาชีพหลังปลดประจำการก็เป็นสำคัญที่ทางกองทัพบกได้สนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้มีอาชีพหลังปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารกองประจำการที่ใกล้ครบกำหนดปลดประจำการ ” เปิดโลกแห่งความรู้เสริมสร้างอาชีพ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ทหารกองประจำการ และศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ณ พื้นที่เกษตรกรรมของหน่วย ค่ายจิรประวัติ และ ฟาร์มกระบือในพื้นที่ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

“ไส้เดือน” 2 คำสั้นๆ แต่เมื่อเอ่ยถึงประโยชน์ พูดได้ยาวนับล้านคำ และเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับใครหลายๆคน เชื่อไหมว่า “ไส้เดือน” คือสัตว์ที่สวยงาม สำหรับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากมายให้ชีวิต….

สำหรับกิจกรรมการนำทหารกองประจำการใกล้ครบกำหนดปลดประจำการในเดือนเมษายน 2563 นี้ Knowledge Forward พาไปดู….การเสริมสร้างถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพวิชาชีพ พร้อมศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จากโครงการธนาคารกระบือของหน่วย โดยเป็นการนำมูลของกระบือ มาใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์ AF ( African Night Crawler ) ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่ได้จากการที่ไส้เดือนทำการย่อยอาหาร (Bedding) จนกลายเป็นมูลไส้เดือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้ไส้เดือนในปริมาณที่มากขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ในราคากิโลกรัมละ 400 – 600 บาท และนำไปเป็นอาหารของสัตว์ประเภทต่างๆ ที่มีสารอาหารโปรตีนสูง ภายในราคาต้นทุนที่ต่ำ ณ พื้นที่เกษตรกรรมของหน่วย

นอกจากนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ยังได้พาทหารกองประจำการ ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต
ณ ยุติธรรมฟาร์มควายไทย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเพิ่มมูลค่าของการเลี้ยงกระบืออย่างถูกวิธี และคุ้มค่า (เป็นตัวเลข 6 – 7 หลักได้) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ด้าน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เปิดเผยว่า “แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ผ่านงานของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กับศาสตร์พระราชา : โครงการธนาคารกระบือ โดยเป็นการนำมูลของกระบือ มาใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์ AF ( African Night Crawler ) จะช่วยให้ ทหารกองประจำการ สามารถนำสิ่งที่ได้จากนิทรรศการมีชีวิตที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ทหารกองประจำการสามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และเชื่อว่า หากทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการ ในเดือน เมษายน 2563 นี้ สามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปปฎิบัติได้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น”

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลทหารกองประจำการ เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองหลังจากปลดประจำการ จนสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

#Knowledge #เลี้ยงไส้เดือนก็รวยได้

#ฟาร์มไส้เดือนปืนใหญ่ #นครสวรรค์

#มูลกระบือเลี้ยงไส้เดือน #ทหารกองประจำการ