ร้อยเอ็ด… รองนายกเทศมนตรีร้อยเอ็ด นำจนท.เทศบาลอำนวยการจัดระเบียบ ชาวบ้านที่มารอรับของแจก โดยชาวบ้านมีจำนวนกว่า 500 คน

ร้อยเอ็ด…
รองนายกเทศมนตรีร้อยเอ็ด นำจนท.เทศบาลอำนวยการจัดระเบียบ ชาวบ้านที่มารอรับของแจก โดยชาวบ้านมีจำนวนกว่า 500 คน

วันนี้(28 เมษายน 2563) เวลา 16.30 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาล นายอนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำ พนักงานเทศบาลออกจัดระเบียบชาวบ้าน ที่มารอรับของแจก โดยชาวบ้านมีจำนวนกว่า 500 คน

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีการแจกของทุกวัน สิ่งของที่แจกในแต่ละวันประกอบด้วย ข้าวกล่อง ขนมหวาน ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอำนวยการด้านสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่23 เมษายน 2563 และการแจกจองในห้วงแรกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 พ.ค.63 เว้นแต่มี ผู้ใจบุญช่วยเหลือบริจาคเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ผู้ที่มารับของเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในการเยียวยาต่างๆ

อหนึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ จัดทำทางเข้าและออกไว้2จุดเพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับของ โดยก่อนเข้าจุดคัดกรองทุกคนต้องล้างมือให้สะอาดยังจุดที่จัดไว้ให้(อ่างล้างมือ) และจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาเสริมดูแลการเว้นระยะห่าง ไม่ให้อยู่รวมกันเกิน 250 คน ไม่นั่งรวมกลุ่มรอติดกัน

หลังจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศให้มีการจัดระเบียบการแจกจ่ายข้าวกล่องและอาหาร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พร้อมให้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดมทบ.27 ฯลฯเข้าไปควบคุมดูแลการแจกจ่ายอาหาร พร้อมกับจัดระเบียบเว้นระยะทางสังคม

สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารฯให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก covid19 ในวันนี้ประกอบด้วย 1.มทบ.27 2.พลร.6 3.คุณหญิงอนงค์ บัวพัฒน์และคณะ 4.นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดฯ

อย่างไรก็ตาม การทำงานและการแบ่งกำลังของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่แจกของดังกล่าวในทุกๆวันเป็นไปอย่างลงตัว เพียงพอ และเป็นไปด้วยดี

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ที่อาจเกิดขึ้น เพราะการไปรอรับบริจาคสิ่งของ และมีการมานั่งรอเป็นกลุ่มๆ อยู่ติดกันพูดคุยกันทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดส่วนเกี่ยวข้องต้องลงไปจัดระเบียบเว้นระยะทางสังคม ให้เป็นระเบียบและปลอดภัยที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400/ข้อมูล
ศรีไพร ทูลธรรม(ศ)