พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศ มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อ 290830 เม.ย.62 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศ มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ.เป็นประธานและหนส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย