อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกว่า 1,000 ราย ให้ประชาชนในเขต อ.แม่สาย ตามโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกว่า 1,000 ราย ให้ประชาชนในเขต อ.แม่สาย ตามโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ

//////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา หยิมการุฌ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกว่า 1,000 ราย ให้ประชาชนในเขต ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมคณะ และ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมมาตร มณีหยัน ผุ้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจ และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการในอำเภอแม่สาย เข้าร่วมในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
โดยในจังหวัดเชียงรายมีเป้าหมายดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร.1154 ในบ้างส่วนในเขต บ.ผาแตก ม.10 บ.ดอยงาม ม.2 บ.เวียงพาง ม.3 ต.เวียงพางคำ ที่มีเนื้อที่ 634-34.5 ไร่ ที่อยู่ในการครอบครองของกรมการปกครอง โดยมีผู้ครอบครองประมาณกว่า 1,933 ราย ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย ได้นำมาจัดให้ผู้ที่ครอบครองเช่า และทำสัญญาเช่าแล้ว จำนวน 1,000 ราย

โดยทาง กรมธนารักษ์ได้จัดทำโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 เพื่อนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินของราษฏร และแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบ อันเป้นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย – ที่ดินทำกินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โดยในกรณีที่ครอบครองที่ราชพัสดุ โดยมิชอบ เพื่อไม่ได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองทำประโยชน์ อยู่มาก่อนวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ให้ดำเนินการรับริองสิทธ์โดยจัดการให้เช่าในที่ดินราชพัสดุ ตามขั้นตอนในระเบียนการ 1.สำรวจรางวัดจัดทำแผน 2.สอบสวนสิทธิ์รับคำร้อง 3.จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามลักษณะการครอบครองใช้ประโยชน์เป็นเพื่ออยู่อาศัย – ประกอบการเกษตรกรรม – ที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า

///////////////////////////////////////////////
ณฐพัขร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////// รายงาน ///////////////