แม่สายตรวจเข้ม ท่าข้ามน้ำธรรมชาติ หวั่นเสี่ยงระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แม่สายตรวจเข้ม ท่าข้ามน้ำธรรมชาติ หวั่นเสี่ยงระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 29 ก.พ. 63 ทางเจ้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย ทหารชุด ร้อย ม.2 ฉก.ม.3 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลแม่สาย ได้เข้าตรวจสอบและทำความเข้าใจ จุดช่องทางข้ามน้ำธรรมชาติ ย่านตลาดสายลมจอย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย และ บ.เกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย ด้านชายแดนไทย-เมียนมา ที่มีพฤติกรรมการลักลอบข้ามแดนนอกเส้นทางปกติจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียมา แห่งที่ 1 ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดหากปล่อยให้มีการข้ามแดนโดยไม่ผ่านจุดที่ทางเจ้าหน้าที่คัดกรองโรคอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม การกระทำความผิดกฎหมาย และมุ่งเน้นในการป้องกันโรคดังกล่าวจึงได้สนธิกำลังเข้าไปอธิบายให้ความรู้ทำความเข้าใจให้แก่เจ้าบ้าน บริเวณที่อาศัยอยู่ตามจุดช่องทางข้ามไปมา ท่าน้ำธรรมชาติหลายๆจุด ตามแนวตะเข็บชายแดนลำน้ำสาย

//////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ขุนศึกแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////////// รายงาน ///////////////////////////