พะเยา นักศึกษา ม.พะเยาร่วมพันชุมนุมแฟลชม็อบต่อต้านเผด็จการ

พะเยา นักศึกษา ม.พะเยาร่วมพันชุมนุมแฟลชม็อบต่อต้านเผด็จการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม 1;000 คน รวมตัวชุมนุมแฟลชม็อบ ต่อต้านเผด็จการ โดยติดแฮตแท็ก “ฟ้า มุ่ยไม่คุยเผด็จการ”ซึ่งมีบรรดานักศึกษาร่วมกิจกรรมในการเรียกร้องประชาธิปไตยและโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลที่มีการบริหารงานที่เป็นเผด็จการ และแสดงความไม่ชอบธรรมในการบริหารงานที่ทำให้สังคมไทยประสบกับวิกฤติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันในสังคม

นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเย าจำนวนร่วม 1000 คน ต่างร่วมกันรวมตัวจัดกิจกรรม แฟลชม็อบเพื่อแสดงออกถึงการเรียกร้องประชาธิปไตย หลังจากที่รัฐบาล โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้นมีการบริหารงานที่ผิดพลาดและมีการบริหารงานที่เป็นรูปแบบเผด็จการ ไม่สร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนถึง การปฎิบัติตัวเป็นปรปักษ์กับประชาธิปไตย มาโดยตลอด นอกจากนั้นยังทำให้สภาวะของสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำย่ำแย่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ลาออกจากการเป็นรัฐบาลและเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีความเสมอภาคทัดเทียมกัน

โดยกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการรวมตัวกันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดทำป้ายโจมตีรัฐบาล ที่บริหารงานผิดพลาดรวมทั้งคณะรัฐมนตรีตลอดจนถึงระบบตุลาการในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความไม่ชอบธรรมและไม่อำนวยการยุติธรรม

ตามรูปแบบประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังมีบริหารในระบบเผด็จการ ที่มีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ประ เทศชาติเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จากนั้นได้ร่วมกันเดินขบวนและทำการเหยียบย่ำป้ายผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบเผด็จการ เดินขบวนขึ้นสู่บริเวณลานองค์ดำหรือลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้น อภิปราย โจมตีการทำงานของรัฐบาลและความไม่ชอบธรรมในการบริหารงานของรัฐบาล จนเกิดความเสียหาย และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐบาลที่บริหารประเทศชาติปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีการร่วมกันจุดเทียนแห่งประชาธิปไตย และทำลายล้างระบอบเผด็จการ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนักศึกษาต่างเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงสัญลักษณ์การส่องแสงสว่างนำไปสู่ประชาธิปไตย และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้มีการแยกย้ายกัน โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น และพร้อมที่จะนัดรวมพลกันในครั้งต่อไปเพื่อกดดันรัฐบาลที่มีความไม่ชอบธรรมออกจากการเป็นรัฐบาลให้ได้