กิจกรรมจิตอาสาเชียงรายเข้มแข็ง – เชียงแสนรับมอบผ้าห่มกันหนาว 2,000 กว่าผืน

กิจกรรมจิตอาสาเชียงรายเข้มแข็ง – เชียงแสนรับมอบผ้าห่มกันหนาว 2,000 กว่าผืน

///////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย – หน่วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงแสน ( ศอ.จอส.) พระราชทาน อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดพิธีโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”

และพิธีโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า” พร้อมมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ร่วมกันทำแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ณ บ้านสบคำ หมู่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 500 นาย
ต่อมาในวันเดียวกัน เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนทุกตำบลในเขตอำเภอเชียงแสน ได้แก่ ตำบลเวียง 252 ผืน ตำบลแม่เงิน 336 ผืน ตำบลบ้านแซว 420 ผืน ตำบลโยนก 252 ผืน ตำบลป่าสัก 364 ผืน ตำบลศรีดอนมูล 364ผืน สาธารณสุข 300 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเชียงแสน

/////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////////// รายงาน ///////////////////////////////