ทต.ท่ายาง จัดแห่สิงโตอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เงินอั่งเปาจำนวน 140,220บาท มอบให้ รพ.ท่ายางจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ทต.ท่ายาง จัดแห่สิงโตอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เงินอั่งเปาจำนวน 140,220บาท มอบให้ รพ.ท่ายางจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขบวนแห่งสิงโตดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม 2563 โดยเริ่มคารวะฟ้าดินและขอพรจากศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่กวนอู จากนั้นขบวนสิงห์โต ซึ่งนำโดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง สมาชิกสมาคมชาวท่ายาง และเจ้าหน้าที่พร้อมแพทย์จาก รพ.ท่ายาง ร่วมสวมเสื้อสีแดงเดินทางไปขอพรจากนายธานี ยี่สาร อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นขบวนสิงโตได้เดินอวยพรพี่น้องชาวไทยเขื้อสายจีนที่ปลูกอาศัยอยู่ทั้งสองฝากถนน โดยพี่น้องชาวไทยเขื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอท่ายาง ได้จัดเตรียมส้ม และน้ำชา ไว้คารวะสิงห์ โดยสิงโตจะเข้าไปอวยพรถึงในที่อาศัยของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากมีสิงโตเข้าบ้านก็จะเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล การเป็นอยู่ร่มเย็นผาสุข กิจการค้ามีความรุ่งเรือง
ดังนั้นโครงการประเพณีไทยเชื้อสายจีนที่เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ร่วมกับสมาคมชาวท่ายาง จัดขึ้นในแต่ละปีนั้นก็เพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอท่ายางให้มีความผาสุขตลอดปี 2563 ส่วนเงินอั่งเป่าที่ได้รับจำนวน140,220บาท จะมอบให้กับโรงพยาบาลท่ายาง เพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป