สนพ.ปราจีนบุรี ยกระดับฝีมือฯ ดันช่างคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

สนพ.ปราจีนบุรี ยกระดับฝีมือฯ ดันช่างคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
สนพ.ปราจีนบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับช่างฝีมือ การันตีช่างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี(สนพ.ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สนพ.ปราจีนบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังแรงงานให้เข้าสู่เกณฑ์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 380 คน โดยได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ1 และช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ให้กับพนักงานช่าง ผู้รับเหมาอิสระ และประชาชนทั่วไป แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-testing) และภาคความสามารถ เป็นการทดสอบปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมทั้ง 2 ส่วนต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านตามเกณฑ์การทดสอบฯ

ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 28-29 พ.ย.63 นี้จะได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 20 คน ทั้งนี้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการการันตีฝีมือช่างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สถานประกอบกิจการใช้ในการคัดคนเข้าทำงาน และช่างผู้ทดสอบฯจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประชาชนอุ่นใจใช้บริการช่างที่มือฝีมือ เชื่อถือได้ สังคมสงบสุข ประเทศชาติมั่นคง
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบฯได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 0380-1 facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปราจีนบุรี//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี