ร้อยเอ็ด/… ผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับ “โมลาเบ “

ร้อยเอ็ด/…
ผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับ “โมลาเบ ”

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้จัดรายการวิทยุ รายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.00 Mhz และวิทยุชุมชนในร้อยเอ็ดเกี่ยวสัญญาณ
แจ้งเตือน เกี่ยวกับพายุใต้ฝุ่น โมลาเบ ระดับ 5 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในเช้า วันที่ 28 ตุลาคม 2563

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนระดับ 3 ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คาดว่าส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ดในฐานะ ผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำหนดแนวทาง/ดำเนินการ /เตรียมความพร้อม ให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมรับมือ รับมือกับพายุ”โมลาเบ ”

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน