ยะลาสร้างศักยภาพให้กับ”อาสากู้ชีพ กู้ภัย”สามจังหวัดชายแดนภาพใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยะลาสร้างศักยภาพให้กับ”อาสากู้ชีพ กู้ภัย”สามจังหวัดชายแดนภาพใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมกับมูลนิธิพระโพ ธิสัตว์อวโลกิเตศวร ( สว่างยะลาธรรมสถาน )และศูนย์รถพยาบาลสยาม กทม.
จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี นาย สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร( สว่างยะลาธรรมสถาน)

พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะวิทยากรจากทีมงาน คุณดั้ม ศูนย์รวมรถพยาบาลสยาม กรุงเทพ, นายกสโมสรโรตารียะลาและคณะร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ ( CPR )ให้กับ นักศึกษา อาสากู้ชีพกู้ภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคประชาชนประมาณ 260 นายเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในบ้าน ชุมชน 1 ชิวิตรอด ด้วยการ CPR เปลี่ยนไทยมุงให้เป็นฮีโร
ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน