ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จ.มุกดาหาร ร่วมกันร้องเพลชาติไทย แสดงพลัง รวมใจปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จ.มุกดาหาร ร่วมกันร้องเพลชาติไทย แสดงพลัง รวมใจปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จ.มุกดาหาร จำนวนกว่า 800 คน นำโดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันออกมารวมตัวกันแสดงพลัง รวมใจปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เวลา 08.00 น. ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชูขึ้นเหนือศีรษะ

แสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกัน อ่านคำแถลงการณ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการออกมารวมพลังในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177