กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน จัดกิจกรรมปลูกโกงกางครบ 16,000 ต้น เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชูปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน จัดกิจกรรมปลูกโกงกางครบ 16,000 ต้น เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชูปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่26สิงหาคม2563กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ดาว-เครือข่ายชายฝั่ง รักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืน” (Dow & Thailand Mangrove Alliance) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น.ที่ป่าชายเลนปากน้ำประแส

ขณะเดียวกันได้จับมือประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน จัดกิจกรรมปลูกโกงกางครบ 16,000 ต้น เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชูปากน้ำประแส จังหวัดระยอง นำร่องโครงการตั้งเป้าร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน ครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,000 ไร่ เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดร.เทจปาล ซิงห์ รองผู้อำนวยการองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย และนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน
โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ได้กล่าวว่า“การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากป่าชายเลนสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกถึง 5 เท่าเมื่อเทียบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เท่าๆกัน ทั้งป่าชายเลนยังเป็นตะแกรงทางธรรมชาติที่ดีในการดักจับขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล และทั้งเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมง ทช.จึงได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Dow และ IUCN เสนอตัวมาร่วมกันทำงานกับภาครัฐ พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนรอบพื้นที่ป่าและประชาชนที่มาเที่ยวชมห้องเรียนธรรมชาติจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเรียนรู้การลดขยะทะเลโดยการแยกขยะ”