ร้อยเอ็ด… เมียอดีต ส.ส.เศกสิทธฺ์-หอบที่นอน-หมอน-มุ้งปลอบใจผู้โดนไฟไหม้บ้านที่ อ.โพธิ์ชัย….

ร้อยเอ็ด…
เมียอดีต ส.ส.เศกสิทธฺ์-หอบที่นอน-หมอน-มุ้งปลอบใจผู้โดนไฟไหม้บ้านที่ อ.โพธิ์ชัย….

*วันนี้ 27 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น.นางนราภรณ์ ไวยนิยมพงษ์ (อ๋อย)ภรรยา อดีต ส.ส. เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์ หอบที่นอน-หมอน-มุ้ง-เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปช่วยเหลือ นายไสว ยุบล ศรีและนางนงลักษณ์ ยุบลศรี ผู้ประสพอัคคีไฟเบื้องต้น ที่บ้านเลขที่ 148 ม.7 ตำบลคำพะอุง อ.โพธิ์ชัย.จ.ร้อยเอ็ด.
**สืบเนื่องจากวันที่ 26 ก.ค.2562 ที่ผ่านมาเกิดเพลิงไหม้บ้านนายไสว ยุบลศรี(สามี) นางนงลักษณ์ ยุบลศรี (ภรรยา) ช่วงเวลา เกิดเหตุ 08.30 น.เจ้าของบ้านออกไปทำนา กำนันตำบลคำพะอุงมอบหมายให้นายธานี เรืองโรจน์ สารวัตรกำนัน ผญบ.ประธาน อสม.ตั้งเต้นรับบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้งจากผู้ใจบุญ ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนายอำเภอโพธิ์ชัย-พระภิกษุมาร่วมให้บริจาค
***นางนราภรณ์ ไวยนิยมพงษ์ ภรรยา อดีต ส.ส.เศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงษ์(ส.ส.5 สมัยร้อยเอ็ด) กล่าวกับทีมข่าวไทบ้านว่า สามีตนเองสนิทกับครอบครัวนี้มานานหลายปีแล้ว และเคยมากินมานอนที่บ้านหลังนี้ สามีบอกว่าใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้องกตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้….

ทีมข่าวไทบ้าน/ถ่ายภาพ-รายงาน