จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน /ชมรมสื่ออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน

/ชมรมสื่ออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

/ชมรมสิ่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ