สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบความเสียหาย กรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบความเสียหาย กรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 1030 น.จ.ส.อ.กัมปนาท หนูแป้น รักษาราชการแทน สัสดีอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จากเหตุการณ์ฝนตกลมกระโชกแรงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

มีบ้านเรือนเสียหาย 7 หลังคาเรือน ยุ้งฉางเสียหาย 4 หลัง พร้อมรับทราบข้อมูลสรุปยอดความเสียหายและแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยมี องค์การบริหารส่นตำบลบึงงามเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านงบประมาณ

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน