ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ตำรวจภูธรภาค 6 ครั้งที่ 10

ในพื้นที่ภาคเหนือล่าง ตามนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติ/ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีลักษณะเป็นการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนมีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สิน ของประชาชน โดยมี พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธาน มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” และสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้เสียหาย ในคดีความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร,ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

โดยโครงการคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม จำนวน 9 ครั้ง โดยมีประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน เดินทางมารับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,053 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 2,216 ฉบับ รวมมูลค่า 2,933,061,140 บาท และในห้วงระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 6 สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดโฉนดที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆหลายรายการ โดยสรุป ดังนี้ ด้านการจับกุบ สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 6 ราย ของกลางทั้งสิ้น 20 รายการมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 610,950 บาท ด้านการไกล่เกลี่ย อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย จำนวน 2 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ จำนวน 75 ราย สามารถคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 74 ราย/โฉนด 77 ฉบับ รวมมูลค่า 17,174,780 บาท

พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ถือว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน คืนความสุข คืนที่ดินทำกิน/และคืนที่พักอาศัยให้กับประชาชน ซึ่งทางภาครัฐก็จะดำเนินการต่อไปอีก ซึ่งหากประชาชนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ก็สามารถแจ้งที่ศูนย์รับเรื่องได้ทุกที โดยเฉพาะสถานีตำรวจภูธรใกล้บ้าน

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของตำรวจภูธรจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด และที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเป็นการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง