จังหวัดร้อยเอ็ด/… มทบ.27 ร้อยเอ็ด “ทหารพระราชา” เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม.เพิ่อเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
มทบ.27 ร้อยเอ็ด “ทหารพระราชา” เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม.เพิ่อเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 ณ สนามบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
นโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

โดยเน้นความปลอดภัยของกำลังพล การใช้ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสม ทันท่วงทีและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย
เชื่อมั่น อบอุ่นใจ เมื่อมีภัย มทบ.27 ร้อยเอ็ด “ทหารพระราชา” โดยการนำของ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย โทร.043 511 151

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน