ผบ.ร.8 สั่งจัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศึกษาป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม

ผบ.ร.8 สั่งจัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศึกษาป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตัวนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา BKC-80 ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียน ของวิสถานศึกษา ในพื้นที่
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 ) ได้สนองตอบนโยบาย

ผบ.ร.8 และ กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสา เข้าทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมของนักเรียน หลังหยุดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.1
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร