ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 267 รายเข้าออกจังหวัดต้องรายงานตัวแจ้งฉีดวัคซีนช่วยชีวิต

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 267 รายเข้าออกจังหวัดต้องรายงานตัวแจ้งฉีดวัคซีนช่วยชีวิต

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 10 ราย
(รพสนาม 2 ราย /รพโพนทอง 6 ราย และรพพนมไพร 2 ราย) (รักษาหายสะสม 213 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 50 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย (ยอดสะสมรวม 267 ราย)
อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 266 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 23 ปี เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ อาชีพรับจ้างเดินทางกลับและกักตัวที่บ้าน เพราะมีประวัติเสี่ยง
อำเภอธวัชบุรี 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 267 (รายที่ 2 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 66 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ ที่กรุงเทพฯ เดินทางกลับ
ภูมิลำเนา แยกกักตัวที่บ้าน ต่อมามีอาการหายใจหอบ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙ และยังมีผลบังคับใช้ มีดังนี้
– ตลาดนัด โค กระบือ
– สนามชนไก่ สนามฝึกซ้อมไก่ สนามกัดปลา สนามชกมวย สนามฝึกซ้อมมวย
– สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เครื่องเล่นเป่าลม บ้านบอล บ้านลม หรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบชั่วคราว
โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สวนน้ำ ฟิตเนส

สวนสนุก ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ในศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือในลักษณะเดียวกัน)
ิ การเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
– การเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้งด หรือ ชะลอการเดินทาง ไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ
– การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด จะต้องรายงานตัว
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ขอให้สแกน QR code ลงทะเบียนเข้าจังหวัด
ร้อยเอ็ด และต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด