สุโขทัยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สุโขทัยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (28 พ.ค.64) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณรอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม
สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในปี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,150 ไร่ โดยในครั้งนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณ 10 ไร่

ปลูกไม้ 6 ชนิดคือ รวงผึ้ง เหลืองปรีดียาธร เหลืองเชียงราย ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิล เสลา รวม 800 ต้น เพื่อเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสุโขทัยและชุมชนช่วยเพิ่มปริมาณก๊าชออกซิเจนในอากาศอีกด้วย

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939