ผบ.ร.8 สั่งการให้จัดชุดช่างสนับสนุน ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยวาตภัย (พายุฤดูร้อน) “

ผบ.ร.8 สั่งการให้จัดชุดช่างสนับสนุน ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ”

ในห้วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายพื้นที่เกิดเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย หลายจังหวัด อาทิ จ.นครพนม, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, อุดรธานี, มหาสารคาม และอุบลราชธานี กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) และหน่วยรอง สนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้การสั่งให้หน่วยจัดชุดช่าง เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมเครื่องมือในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมหารราบที่ 8 โดย พ.ท.อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาร่วมกับ อาสากิจการพลเรือน,ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้นำชุมชนและพี่น้องอาสาประชาชน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ หลังจากที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อน ที่ผ่านมา ทำให้โครงไม้ยึดติดหลังคาตัวบ้านหลุดปลิวตามแรงลมพายุทั้งหลัง ภายในตัวบ้านถูกน้ำฝน ทำให้สิ่งของภายในบ้านเปียกชื้น, ได้้รับความเสียหาย โดยการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณาการหลังคา เชื่อมต่อโครงหลังคาบ้าน นางสุภาพร โสภา ผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)