ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม โดยในเดือนนี้มีประเด็นการบริหารจัดการวัคซีน และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดสุโขทัย ,การบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย ,สถานการณ์โรคระบาดใน โค-กระบือ (ลัมปีสกิน)

ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ได้รายงานประเด็นสำคัญตามมะติคณะรัฐมนตรีให้สื่อมวลชนได้นำไปขยายผล คือ การแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด – 19 แพร่ระบาดระรอกใหม่ เมษายน 2564 ,มาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกเมษายนด้วย

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939