พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

.
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) เวลา 19.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ร่วมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

.
พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 อายุ 94 พรรษา 73 และได้บําเพ็ญกุศลบรรจุศพพระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล) เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ พระบรมธาตุเจดีย์นันทศรีบุญมี วัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939