จังหวัดเชียงราย ต้อนรับผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต นำเข้าสู่กระบวนการกักตัว Local Quarantine จำนวน 26 คน

จังหวัดเชียงราย ต้อนรับผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต นำเข้าสู่กระบวนการกักตัว Local Quarantine จำนวน 26 คน

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย และ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต โดยรถบัสโดยสารจำนวน 2 คัน ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเวียงอินทร์ รีเวอร์ไซค์ รีสอร์ทเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

ตามที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ตได้มีการประสานงานการเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หลังจากประสบผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งผู้เดินทางมาทั้งหมดครั้งนี้ เป็นชาวจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวตัวเอง ตามที่จังหวัดเชียงรายได้จัดสถานที่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งหลังจากนี้ ผู้ที่เข้ารับการกักตัวครบ 7 วัน หากไม่มีอาการไข้จะต้องทำการกักตัวเองที่บ้านต่ออีก 7 วัน ให้ครบตามมาตรการที่กำหนดไว้ จำนวน 14 วัน สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ารับการกักตัวเป็นอย่างมาก

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับชาวเชียงรายทุกคนที่เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวเอง และขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามที่บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าของที่พัก รวมไปถึงหน่วยงานที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาที่กักตัวอยู่ภายในที่พักตามมาตรการดังกล่าว โดยจะมีกระบวนการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อสร้างแนวร่วมในการขับเคลื่อนมาตรการของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ กินร้อน ช้อนตัว ล้างมือ ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงรายที่ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต หากประสงค์กลับมายังจังหวัดเชียงราย สามารถเดินทางกลับมา แล้วแสดงตนลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การคัดกรองและกระบวนการกักตัวที่โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ริมกก เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวคุณ ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/05/63